fACULT SENATE of officials of

Bansomdejchaopraya Rajabhat University

HOT NEWS


เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดงาานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของคณาจารย์และบุคลากร เรื่องความสุขในการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการต่อสัญญาจ้างจนครบอายุ 60 ปี ณ อาคาร 1 ชั้น 4 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา


รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ 1

ผศ. วรรณภร ศิริพละรองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ 2

อาจารย์ประสงค์ ผ่องภิรมย์คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ


  • วิสัยทัศน์ (Vision) 

 " ความสุขของพี่น้องชาวบ้านสมเด็จฯ คือภารกิจของเรา"  • พันธกิจ (Mission)

      . สร้างความสุขความมั่นคงในการทำงานให้แก่พี่น้องชาวบ้านสมเด็จ

     . ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

      ๓. พิทักษ์ผลประโยชน์ของบุคลากรและของมหาวิทยาลัย


ฝากประชาสัมพันธ์


ข่าวการศึกษา Education News )

ชูจัดการศึกษาระบบ 4.0 (Education 4.0)


ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่าทางคณะปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ เน้นให้นิสิตคิดเป็น คิดนอกกรอบ สอดรับกับกระแสโลกที่ต้องสร้างคนยุคใหม่...


ข่าวอาเซียน ( Asean News )

ลาวกับรถไฟฟ้าความเร็วสูง

 

พิธีเซ็นสัญญากับบริษัทที่ปรึกษา จัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 11 กันยายน สื่อของทางการเพิ่งรายงานในวันจันทร์ 15 กันยายน ซึ่งทำให้โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงรางคู่ลาว-เวียดนาม ใกล้ความเป็นจริงเข้ามาทุกที ...ข่าวเทคโนสารสนเทศ ( Information News )

วิธีเชื่อมต่อ iPhon , iPad เข้ากับจอทีวี หรือจอคอมพิวเตอร์


วิธีการเชื่อมต่อ iPhon อัพเดททิปไอที สำหรับใครที่อยากจะโชว์รูปบน iPhon , iPad ให้เพื่อนดูแต่หน้าจอดันไม่ใหญ่พอ ทำอย่างไรดี จริงอยู่ที่ iPhon 6 และ iPhon 6 Plus ที่มีขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้น... ข่าวอุตสาหกรรม ( Industrial News )

การจำกัดขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ของประเทศญี่ปุ่น    

เมื่อโลกเคลื่อนตัวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์รวมถึงวัสดุหรือส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ ...   ข่าวเศรษฐกิจ ( Economy News )

การท่องเที่ยวไทยในอาเซียนและทิศทางหลังเปิด AEC  


ในปี 2558 นี้ ประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เราจึงไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าคนไทยและภาคธุรกิจทุกแขนง ต้องตื่นตัว และเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ตลอดจน ...ข่าวเกษตร ( Agriculture News )

เทคนิคการปลูกกล้วยแบบกลัวหัว

 

กล้วยเป็นพืชที่ปลูกกันมากในประเทศไทย เจริญเติบโตได้ทุกพื้นที่มีหลายพันธุ์ให้เลือกกิน เช่น กล้สยน้ำว้า กล้วยหอม เป็นต้น ทุกส่วนของกล้วย ...  ข่าวการลงทุน ( Investment News )

ธุรกิจจีนเคลื่อนทัพบุกพัทยาเสียบแทนทุนรัสเซีย


นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสำพันธ์ พร้อมนาย หลุ จวิ้น ชิง ประธานสมาคมนักธุรกิจยอดเยี่ยมเชื้อสายจีน...ข่าวศิลปวัฒนธรรม (Art and Cultural News )

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จ.นครราชสีมา


พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน มีโครงการก่อสร้าง ตั่งแต่ปี พ.ศ. 2537 แต่จัดสร้างสามารถจัดแสดงนิทรรศการได้ในปี...


ข่าวยานยนต์

โตโยต้า เตรียมขายรถไฮโดรเจน "มิเรอิ"


ค่ายรถยนต์ยักษืใหญ่สัญชาติญี่ปุ่น "โตโยต้า" ออกมาระบุในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ว่าจะเริ่มการจำหน่าย "รถยนต์ที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิง ...       รู้ไว้ใช่ว่า ?????......


5 วิธีการเลือกซื้อเต้นท์นอน เตรียมของให้พร้อมก่อนออกเดินทาง


ภัยใกล้ตัว !!!!!......


เตือนฤดูหนาวสภาพอากาศแห้งเสี่ยงเพลิงไหม้


 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02 - 473 7000 ต่อ 1820

bsru_senate@hotmail.com